Συλλογές
Τίτλος Πολιτικές παραγγελιών για πολλαπλά προϊόντα περιορισμένης διάρκειας ζωής
Εναλλακτικός τίτλος The order policies for multiple products, limited lifetime
Δημιουργός Σταμούλης, Ηλίας
Συντελεστής Μούρτος, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Κρητικός, Εμμανουήλ
Μπουρνέτας, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7417
Περίληψη Nowadays the common characteristic of the most decisions is the uncertainly. This is more obvious in the stock-related decisions. The decision-makers must encounter the uncertainly in the demand, supply, budget. For this reason, the developed of stochastic models, that contained the uncertainly are crucial. A suitable tool for the decision-makers regarding stocking issues in today’s supply chains is the single period stochastic inventory model. The scope of this thesis was to present the single product newsvendor problem and the multi-product newsvendor problem with budget constraint, which is one of the most important extensions of the newsvendor problem. After having read many papers, we did an extensive bibliographic review about the multi-product newsvendor problem. The bibliographic review including but not limited to the budget constraint. Moreover, in the context of the thesis we made an approach to the problem of demand estimation in lost sales. In the last chapter of this thesis we gave a numerical example to illustrate the application of the developed procedures.
Στον σύγχρονο κόσμο το βασικό χαρακτηριστικό που διέπει όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις είναι η αβεβαιότητα. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι πολύ πιο εμφανές στις αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με τα αποθέματα. Οι λήπτες των αποφάσεων έρχονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην ζητούμενη ποσότητα, στην προσφερόμενη ποσότητα, στο διαθέσιμο budget κ.λπ. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πολύ σημαντικά στοχαστικά μοντέλα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους την αβεβαιότητα. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση ενός προβλήματος, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο βασικά προβλήματα αποθεμάτων. Του προβλήματος του εφημεριδοπώλη, και πιο συγκεκριμένα μιας από τις επεκτάσεις του, του προβλήματος του εφημεριδοπώλη με πολλά προϊόντα και περιορισμένο διαθέσιμο budget. Επιπλέον, γίνεται η παρουσίαση του προβλήματος εκτίμησης της ζήτησης στην περίπτωση των απραγματοποίητων πωλήσεων. Στην τελευταία ενότητα της διπλωματικής, παραθέτουμε μια εφαρμογή ενός από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην διπλωματική σε ένα πραγματικό πρόβλημα, με δεδομένα τα οποία, αντλήθηκαν από την επιχείρηση, και προτείνεται μια πλεονεκτική στρατηγική επίλυσης στην περίπτωση που το διαθέσιμο budget είναι μικρότερο από το κάτω όριο και η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει ποιες κατηγορίες προϊόντων δεν θα επιλέξει.
Λέξη κλειδί Εκτίμηση ζήτησης σε απραγματοποίητες πωλήσεις
Πρόβλημα εφημεριδοπώλη με πολλά προϊόντα
Πρόβλημα εφημεριδοπώλη με ένα προϊόν
Πρόβλημα εφημεριδοπώλη
Εφημεριδοπώλης
Newsvendor
Newsvendor problem
Single product newsvendor problem
Multi-product newsvendor problem with budget const
Demand estimation in lost sales
Διαθέσιμο από 2019-11-18 10:12:56
Ημερομηνία έκδοσης 02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-18 10:12:56
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/