Συλλογές
Τίτλος Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Εναλλακτικός τίτλος Μεγάλα δεδομένα και στρατηγική: η επίπτωση της κουλτούρας με βάση τα δεδομένα στην απόδοση της επιχείρησης
Δημιουργός Μακρινός, Αντώνιος
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Πουλούδη, Αθανασία
Λεκάκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7401
Περίληψη Literature Review and use of 5 case studies for the analysis of data-driven culture and its consequences on the operational and firm performance as well as the identification of the key practices that firms use to create such a culture.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και χρήση 5 case studies για την ανάλυση της κουλτούρας με βάση τα δεδομένα και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην λειτουργική απόδοση, αλλά και τη συνολική απόδοση της εταιρείας και τον προσδιορισμό των βασικών πρακτικών που ακολουθούν οι εταιρείες για να καθιερώσουν μία τέτοια κουλτούρα.
Λέξη κλειδί Δυναμικές Ικανότητες
Επιχειρηματική Αξία
Θεωρία των Πόρων
Κουλτούρα με βάση τα δεδομένα
Ικανότητες βασισμένες στα Μεγάλα Δεδομένα
Big Data Analytics Capabilities
Data-driven Culture
Dynamic Capabilities
Business Value
Resource-based Theory
Διαθέσιμο από 2019-11-11 09:17:16
Ημερομηνία έκδοσης 06/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-11 09:17:16
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/