Συλλογές
Τίτλος Στάσεις & αντιλήψεις ελλήνων καταναλωτών ως προς την τηλεοπτική διαφήμιση στον κλάδο της ζυθοποιίας, σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας
Δημιουργός Παππά, Θεοδώρα
Συντελεστής Ρηγοπούλου, Ειρήνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Λίγα ζητήματα στον τομέα του Μάρκετινγκ και της Συμπεριφοράς Καταναλωτή εγείρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον, την έρευνα και τη συζήτηση, όσο η διαφήμιση. Η τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά ένα αντιπροσωπευτικό μέσο μαζικής επικοινωνίας για τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και αναντίρρητα, συνιστά ένα βασικό δίαυλο προσέγγισης του κοινού, έχοντας τη δυνατότητα να οπτικοποιεί την εμπειρία κατοχής και χρήσης των προϊόντων και κατ΄επέκταση να ενισχύει την πρόθεση για αγορά. Η συγκεκριμένη μελέτη, εστιάζει στους παράγοντες οι οποίοι διέπουν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ καταναλωτή και τηλεοπτικής διαφήμισης, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. Η μελέτη εξετάζει πώς χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και ψυχολογικοί παράγοντες όπως η αυτοεκτίμηση, η αισιοδοξία και το στρες, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα τρωτά στις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας που διανύουμε, επηρεάζουν τις αντιλήψεις και κατ’ επέκταση τις στάσεις του ατόμου απέναντι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό και ανταγωνιστικό κλάδο στην Ελλάδα με μεγάλο μερίδιο τηλεοπτικής προβολής, τον κλάδο της Ζυθοποιίας. Μία διαδικτυακή έρευνα ανάμεσα σε Έλληνες καταναλωτές διεξήχθη με ποσοτική προσέγγιση, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχε συνολικά ένα δείγμα 219 ατόμων, το οποίο επιλέχθηκε τυχαία μέσα από 2 πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πώς οι ψυχολογικοί παράγοντες του άγχους, του βαθμού αισιοδοξίας και της αυτοεκτίμησης, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται η επιρροή της οικονομικής δυσπραγίας, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και διαμορφώνουν την ψυχολογία του Έλληνα καταναλωτή και το πώς οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις μπύρας που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τις στάσεις-συμπεριφορές οι οποίες υποδηλώνουν πρόθεση για αγορά.
Λέξη κλειδί Τηλεοπτική διαφήμιση
Συμπεριφορά καταναλωτή
Ζυθοποιία
Ημερομηνία 30-11-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/