Συλλογές
Τίτλος Μελέτη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των σχέσεων στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών-Relationship Marketing
Δημιουργός Χρυσανθόπουλος, Δημήτριος
Συντελεστής Ήντουνας, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 117σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στη εποχή που διανύουμε σήμερα, παρατηρείται ολοένα και πιο έντονο το φαινόμενο του αυξημένου ανταγωνισμού στις αγορές, για αυτόν το λόγο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαφοροποιηθούν με την επιλογή του κατάλληλου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με απώτερο σκοπό να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό και να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών τους. Παράλληλα έχουν στόχο να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Το σχεσιακό μάρκετινγκ έρχεται εδώ να δώσει λύση που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο πιστότητας των πελατών, το εργαλείο για την επιτυχή προσπάθειά τους αυτή, είναι το σύστημα διαχείρισης πελατών (CRM) το οποίο αποτελεί βασικό άξονα των επιχειρήσεων προκειμένου με τις τεχνικές και τα τεχνολογία που χρησιμοποιούν να καταφέρουν να μετασχηματιστούν σε πελατοκεντρικούς οργανισμούς με σκοπό την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών τους, γεγονός που μακροπρόθεσμα μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση. Το γεγονός ωστόσο πως το CRM ως εργαλείο διαχείρισης πελατών ήταν περισσότερο διαδεδομένο σε Β2C αγορές αλλά ως φιλοσοφία εφαρμόζεται ευκολότερα σε B2B αγορές σε συνδυασμό με τις λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τους παράγοντες υιοθέτησης και επιτυχίας CRM συστημάτων, μας ώθησε προκειμένου να επιλέξουμε το συγκεκριμένο θέμα της διπλωματικής εργασίας. Καθίσταται λοιπόν επίκαιρο πως η συνεισφορά της παρούσας έρευνας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας του CRM και των λειτουργιών του αλλά και θα διαλευκάνει τους σημαντικότερουςπαράγοντες υιοθέτησης και επιτυχίας του. Οι λόγοι πραγματοποίησης της παρούσας έρευνας αφορούν στη μελέτη των παραγόντων υιοθέτησης και επιτυχίας συστημάτων CRM σε βιομηχανικές (Β2Β) αγορές και πιο συγκεκριμένα στο κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι σημαντικότεροι παράγοντες υιοθέτησης και επιτυχίας, δηλαδή να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες μια επιχείρηση αποφασίζει να υιοθετήσει ένα σύστημα CRΜ, δηλαδή πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (προφίλ εταιριών) επηρεάζουν αρχικά την υιοθέτηση και μετέπειτα την επιτυχία του συστήματος, αλλά και να συλλεχθούν δεδομένα για τοντρόπο λειτουργία των συστημάτων CRM (αιτίες της υιοθέτησης του).
Λέξη κλειδί Σχεσιακό μάρκετινγκ
Customer Relationship Management (CRM)
Σύστημα Διαχείρισης Πελατών
Ημερομηνία 2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/