Συλλογές
Τίτλος Τακτικές εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Δημιουργός Συρίγος, Στυλιανός
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Καπουτσής, Ηλίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει 2 βασικούς πυλώνες στο θέμα της διαπραγμάτευσης, την έννοια της δύναμης και τις τακτικές που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και πως αλληλεπιδρούν αυτοί οι 2 πυλώνες μεταξύ τους. Στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η έννοια της δύναμης. Παρουσιάζονται πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με την έννοια της διαπραγματευτικής δύναμης και με ποιους τρόπους μπορεί να επηρεαστεί. Στη συνέχεια αναφέρονται τακτικές που χρησιμοποιούνται σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι και πως ένας διαπραγματευτής μπορεί να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Στο τέλος, μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένα στελέχη της αγοράς, καταλήγω σε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τα 2 βασικά θέματα που ανέφερα.
Λέξη κλειδί Τακτικές διαπραγμάτευσης
Διαπραγματευτική δύναμη
Ημερομηνία 30-11-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/