Συλλογές
Τίτλος Προς ένα ενοποιημένο σύστημα ασφάλισης στα σώματα ασφαλείας
Εναλλακτικός τίτλος For a unified insurance system of security forces
Δημιουργός Γκιουζέλη, Ελένη
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δυνατότητα ενοποίησης των επιμέρους τομέων που απαρτίζουν τους τρεις κλάδους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Κλάδος Πρόνοιας, Υγείας και Επικουρικός), έτσι ώστε να δημιουργηθούν τρείς ισχυροί ασφαλιστικοί κλάδοι, με άμεσα αποτελέσματα την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους, τη δημιουργία «Οικονομιών Κλίμακας» άλλα και την επίτευξη ασφαλιστικής δικαιοσύνης
Λέξη κλειδί Ενοποίηση τομέων
Οικονομική κλίμακα
Κλάδος πρόνοιας
Κλάδος υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 22-09-2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/