Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση του ρόλου των διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) ως πηγές αναζήτησης πληροφοριών: οι περιπτώσεις της προ-αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αναζήτησης πληροφοριών για θέματα υγείας
Εναλλακτικός τίτλος Investigating the role of different types of social media as sources of information: the cases of consumer pre-purchase and health information acquisition
Δημιουργός Fraidaki, Aikaterini, Φραϊδάκη, Αικατερίνη
Συντελεστής Δουκίδης, Γεώργιος Ι.
Πραματάρη, Αικατερίνη
Θεοτόκης, Αριστείδης
Βρεχόπουλος, Αδάμ
Γιαγλής, Γεώργιος
Σιώμκος, Γεώργιος
Δημητριάδης, Σέργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 198 σ.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6056
Περίληψη Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν τη σημαντικότητα των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες του Διαδικτύου δηλώνουν ότι κατά μέσο όρο δαπανούν αρκετές ώρες την ημέρα στην ενασχόληση τους με τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης ότι τα επισκέπτονται τόσο από σταθερές όσο και από κινητές συσκευές (smart phones, tablets, laptops). Οι συγκεκριμένες δηλώσεις δίνουν έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Βασικό ερώτημα αποτελεί ο λόγος χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά στάδια της online συμπεριφοράς των χρηστών. Οι τομείς του Μάρκετινγκ, των Πληροφοριακών Συστημάτων, της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας έχουν εμβαθύνει στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακόμα μελετηθεί επαρκώς είναι η χρήση τους κατά τη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών, τόσο κατά τη διάρκεια της αγοραστικής συμπεριφοράς όσο και κατά τη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών για γενικά θέματα ενδιαφέροντος (π.χ. ενημέρωση, υγεία). Στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πηγές πληροφόρησης.
The main objective of this ΤThesis is to study the role of social media in the information acquisition process. Social media are defined as "information sources". The basic research question that is addressed is: "Do Internet users use different types of social media when they seek for information?" In order to answer this question, the existence of a typology of social media based on their characteristics as information sources is firstly examined and three distinct types of social media have been identified, namely: social networking sites, blogs and review pages. Furthermore, the factors that affect consumers in using different types of social media during the information acquisition process are studied. Two diferrent contexts have been chosen for this (one commercial and one non-commercial): in the former one the factors that affect the pre-purchase information acqusition process are investigated; in the latter one the case of the health information acquisition process is studied. A series of questionnaire-based surveys, both during the preliminary and the main research phase, and qualitative approaches (focus groups and in-depth interviews) have supported the data collection.
Λέξη κλειδί E-health
Sources of information
Social media
Ηλεκτρονική υγεία
Πηγες πληροφόρησης
Κοινωνική δικτύωση
Διαθέσιμο από 2018-05-04 16:14:05
Ημερομηνία έκδοσης 09/08/2014
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-05-04 16:14:05
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/