Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση options σε δείκτες με διακριτή κατανομή
Δημιουργός Καρλής, Χαράλαμπος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 39σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5645
Περίληψη Ο κύριος στόχος είναι να τιμολογήσουμε options, όπου οι υποκείμενοι δείκτες ακολουθούν διακριτές κατανομές. Παρουσιάζουμε δύο μεθόδους για την αξιολόγηση ευρωπαϊκών options πάντα σε συμφωνία με την διακριτή κατανομή, που αντιπροσωπεύεται από scenario trees. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στα μεγαλύτερης τάξης moments (skewness και kurtosis), που θα εισαχθούν στη διαδικασία τιμολόγησης options, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη από το μοντέλο Β-S. Θα παρουσιάσουμε μέσω των εμπειρικών αποτελεσμάτων, στα οποία καταλήγουμε χρησιμοποιώντας τιμές αγοράς του δείκτη S&P500 HOUSEHOLD PRODUCTS, ότι οι συγκεκριμένες δύο μέθοδοι καταλήγουν σε τιμές options, που έχουν διαφορές από αυτές του Β-S τόσο για deep out of the money και deep in the money όσο και για at the money options.
Λέξη κλειδί Scenario trees
Τιμολόγηση δικαιωμάτων
Δέντρο σεναρίων
Μοντέλο Black-Scholes
Pricing options
Black-Scholes model
Ημερομηνία 2007
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/