Συλλογές
Τίτλος Η διατλαντική εταιρική σχέση
Δημιουργός Πετράκη, Εμμανουέλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 100σ.
Γλώσσα el
Περίληψη This thesis provides an overview of the transatlantic relationship, focusing on the economic and commercial ties between the European Union (EU) and the United States (USA). The analysis consists of four sections. The first chapter examines the institutional framework which is established to assess and develop the transatlantic cooperation. The second chapter refers to the transatlantic trade, in both goods and services, highlighting the importance of FDI flows for the transatlantic economy. This section also explores the transatlantic barriers to trade as well as the issue of regulatory harmonization across the Atlantic. Furthermore, we look into the transatlantic responses to the financial crisis and its impact on EU-US cooperation. The third chapter investigates the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Particularly, this section presents the course of negotiations, an overview of the EU-US trade deal and the main advantages and disadvantages of the proposed agreement. The analysis also provides some results of existing studies regarding TTIP’s impact on both the partners and the rest of the world. In addition, we examine how the recent developments in international politics (Brexit, US presidential election) will affect future negotiations. Finally in the fourth chapter all conclusions derived from the study are briefly discussed.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διατλαντική σχέση και ειδικότερα τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Η ανάλυση στηρίζεται σε τέσσερις άξονες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου της διατλαντικής συνεργασίας, από την έναρξη της διπλωματικής σχέσης Ευρώπης και Αμερικής μέχρι σήμερα. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις οικονομικές σχέσεις των δύο εταίρων, οι οποίες και αποτελούν το επίκεντρο της διατλαντικής συνεργασίας. Αναλυτικότερα, γίνεται ειδική αναφορά στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στις εκατέρωθεν επενδυτικές ροές. Η ενότητα αυτή εξετάζει επίσης τους φραγμούς στο διατλαντικό εμπόριο, δασμολογικούς και μη, καθώς και το ζήτημα της εναρμόνισης των εμπορικών κανονισμών και των προτύπων πέρα από τον Ατλαντικό. Τέλος παρουσιάζονται ορισμένα θέματα επικαιρότητας, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση και ο αντίκτυπος τους στη συνεργασία ΕΕ και ΗΠΑ. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην υπό διαπραγμάτευση Διατλαντική Εταιρική σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η έναρξη και η πορεία των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα γίνεται μια επισκόπηση του περιεχομένου της συμφωνίας, των πλεονεκτημάτων αλλά και των αμφιλεγόμενων ζητημάτων που εμπεριέχονται σε αυτή. Η ανάπτυξη συμπληρώνεται από την παράθεση ορισμένων μελετών για την ΤΤΙΡ καθώς και από την εκτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων στην πολιτική σκηνή (Brexit, εκλογή νέου Προέδρου των ΗΠΑ) σε συνάρτηση με την πορεία της συμφωνίας. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης για το παρόν και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Διατλαντικοί θεσμοί
Διατλαντικό εμπόριο
Foreign Direct Investments (FDIs)
TTIP
European Union
United States of America
Transatlantic institutions
Transatlantic trade
Ημερομηνία 31-01-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/