Συλλογές
Τίτλος Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Συγκριτική Ανάλυση ΠΟΕ-ΔΝΤ
Δημιουργός Λουκόπουλος, Ευθύμιος
Συντελεστής Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα της την «Εμπορική Πολιτική της ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα - Συγκριτική Ανάλυση ΠΟΕ – ΔΝΤ». Σκοπός της αποτελεί, καταρχάς, η αναλυτική εξέταση της εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρώπη, όπως τη γνωρίζουμε στις μέρες μας, με αναφορές φυσικά στη δομή της, τη σημασία της, αλλά και στη γενικότερη επιρροή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί ως παίκτης στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Επιπλέον, θα καλύψουμε το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, πως εξελίχθηκε μεταπολεμικά και τι μορφές πήρε ανά τα χρόνια, κάνοντας και τις απαραίτητες αναφορές στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (EMS) και τα χαρακτηριστικά του. Ακόμη, έχοντας θέσει αυτό το υπόβαθρο, θα επικεντρωθούμε στον πυρήνα της εργασίας ο οποίος είναι η σύγκριση δύο πολύ σημαντικών στο διεθνές σκηνικό οργανισμών -από τη μια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και από την άλλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)-, καταλήγοντας έτσι στα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν σχετικά με αυτούς, το ρόλο που διαδραματίζουν διεθνώς, τους τρόπους με τους οποίους συνεργάζονται (όπως και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης του έργου τους), αλλά και τους τρόπους που διασφαλίζουν και προωθούν το δίκαιο εμπόριο. Τέλος, ασκείται μια κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητα των οργανισμών αυτών ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και όσον αφορά στην ελευθεροποίηση του εμπορίου• όπως επίσης και για το βαθμό νομιμότητάς τους, ενώ κλείνουμε με προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν αποδοτικότερα μεταξύ τους μια και συμμερίζονται τους ίδιους στόχους για την προώθηση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την γενικότερη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο.
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΠΑ
GATT
ΠΟΕ
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Εμπόριο
Νομισματική πολιτική
Χρηματοοικονομική Ένωση
Αποτελεσματικότητα
Ημερομηνία 31-01-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/