Συλλογές
Τίτλος Το καθεστώς των "Capital Control" στην ενωσιακή έννομη τάξη: η περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Δημιουργός Κωτσαντής, Ευάγγελος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καρύδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει αφενός το νομικό καθεστώς σχετικά με την θεμελιώδη ελευθερία της κινήσεως κεφαλαίων και την δυνατότητα περιορισμού της σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές. Η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη περιορισμού της θεμελιώδους ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στο νομικό καθεστώς γύρω από τα capital controls σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισσαβόνας και σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έπειτα γίνεται αναφορά στην ελληνική οικονομική κρίση και τα γεγονότα που οδήγησαν σταδιακά στην επιβολή των περιορισμών. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών συνθηκών γύρω από τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων σε πραγματικές οικονομικές συγκυρίες.
Λέξη κλειδί Οικονομική κρίση
Ελλάδα
Κίνηση κεφαλαίων
Capital control
Ημερομηνία 2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/