Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι αποθεματοποίησης γενικών ασφαλειών
Δημιουργός Ράμιας, Ξενοφών
Συντελεστής Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ένας βασικός κλάδος των ασφαλίσεων είναι η Αποθεματοποίηση. Προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει μία ασφαλιστική εταιρεία στις υποχρεώσεις τις απέναντι στους ασφαλισμένους πρέπει να προνοήσει ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Ουσιαστικά μιλάμε για μία πρόβλεψη, η οποία θα γίνει με βάση την προηγούμενη εμπειρία και τα δεδομένα του παρελθόντος. Στην εργασία αυτή θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές της αποθεματοποίησης και θα μελετήσουμε κάποιες από τις σημαντικότερες μεθόδους αποθεματοποίησης. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια δεδομένα για την εφαρμογή τους και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας.
A key in insurance industry is the Reserving. An insurance company must be able to posses the necessary funds to cover the liabilities to the Insured.Essentially we are talking about a forecast, which will be based on previous experience and data of the past. In this paper we will analyze the basic principles of Reserving and take a look on some of the most important Reserving methods.Also we will use some data on their implementation and compare our results depending on each method.
Λέξη κλειδί Reserving
Ασφαλιστική εταιρεία
Αποθεματοποίηση
Insurance company
Ημερομηνία 31-10-2009
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/