Συλλογές
Τίτλος Διαδοχική ασφάλιση: πριν και μετα τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Δημιουργός Καραγιάννη, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφορά στη Διαδοχική Ασφάλιση πριν και μετά τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν. 3863/2010). Τα ζητήματα που αναλύονται αφορούν το σκοπό και τον τρόπο εφαρμογής της Διαδοχικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή του νέου Νόμου.Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται ανάλυση της έννοιας της Κοινωνικής Ασφάλειας, αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και περιγραφή της Διοικητικής του Οργάνωσης, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η σύσταση πλειάδας αυτοτελών Φορέων Ασφάλισης που καλύπτουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού βάσει των επαγγελματικών κριτηρίων και χαρακτηριστικών τους, με διαφορετικές προϋποθέσεις, διαφορετικό ασφάλιστρο και διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται περιγραφή του σκοπού της Διαδοχικής Ασφάλισης, του πεδίου και του τρόπου εφαρμογής των διατάξεων που την αφορούν, πριν και μετά τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, καθώς και μία προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης των βασικών αλλαγών και των βελτιώσεων που εισάγει ο νέος Νόμος, αλλά και των στρεβλώσεων και των αδυναμιών που εξακολουθούν να υφίστανται, συντηρώντας την άδικη μεταχείριση των διαδοχικών ασφαλισμένων έναντι όσων ασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ασφαλιστικού τους βίου σε έναν μόνο ασφαλιστικό Φορέα.
Λέξη κλειδί Διαδοχική ασφάλιση
Κοινωνική ασφάλιση
Νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Ημερομηνία 30-11-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/