Συλλογές
Τίτλος Η διαμόρφωση των κύριων συντάξεων στην Ελλάδα: συνταξιοδοτικά σχήματα
Δημιουργός Σαμαράς, Λουκάς
Συντελεστής Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 214σ.
Γλώσσα el
Περίληψη It is a fact nowadays that the social protection system in Greece, but also in other countries, is under change and pressure. Within this framework the (sub) system of pensions is being modified in order to meet the requirements of modern societies and finally to achieve two main goals: Adequacy and Sustainability. This study is an enquiry of pension system of the tree largest Greek Pension Funds (OAEE, IKA and Public Servants) and we present the correlation between pensions and contributions with the analysis of fundamental mathematical models that are widely used. Furthermore, the important parameters and variables needed for the above discussion are also presented so that it can be understandable how these regimes and models work.
Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο ότι στην Ελλάδα (και όχι μόνο) το σύστημα κοινωνικής προστασίας υφίσταται πιέσεις και αλλαγές. Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών το (υπο)σύστημα συντάξεων αλλάζει προκειμένου να ανταποκριθεί στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής και να επιτύχει τους βασικούς στόχους: την επάρκεια και βιωσιμότητα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το σύστημα συνταξιοδότησης στους τρεις μεγάλους φορείς της χώρας (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ και Δημόσιο) και δίνεται η συσχέτιση των συντάξεων με τις εισφορές μέσα από την ανάλυση των θεμελιωδών μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και των σημαντικών παραμέτρων – μεταβλητών πάνω στις οποίες βασίζονται αυτά τα μοντέλα.
Λέξη κλειδί Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Ασφάλιση
Συστήματα κοινωνικής προστασίας
Ημερομηνία 31-10-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/