Συλλογές
Τίτλος Market based accounting research
Δημιουργός Στεργίου, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σιουγλέ, Γεωργία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5261
Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να εξεταστεί η επίπτωση που έχουν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στις αποδόσεις των μετοχών και στα abnormal stock returns (η διαφορά των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών σε σχέση με τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών κάθε χώρας) 273 εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές και επενδύουν μεγάλα ποσά στην καινοτομία.
Λέξη κλειδί Stock Exchange Market
Επένδυση
Καινοτομία
Μετοχή
Χρηματιστήριο Αξιών
Investment
Innovation
Share
Διαθέσιμο από 2017-02-08 14:58:23
Ημερομηνία έκδοσης 10/31/2014
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-02-08 14:58:23
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/