Συλλογές
Τίτλος Μετά ανάλυση: διατυπώνοντας, αξιολογώντας, συνδυάζοντας και αναφέροντας
Δημιουργός Κρανιά, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Βασδέκης, Βασίλειος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 104σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί Μεθοδολογία
Στατιστική ανάλυση
Πληροφορία
Λογισμικό
Αξιοπιστία
Κοινωνική έρευνα
Meta - analysis
Ημερομηνία έκδοσης 05-2014