Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας τραπεζών στην Ελλάδα
Δημιουργός Αντωνοπούλου, Χρυσαλένα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Ελλάδα
Πιστωτικό ίδρυμα
Ελεγχος ρευστότητας
Ημερομηνία έκδοσης 09-2012