Συλλογές
Τίτλος Applied regional environmental policy : the case of Greece
Δημιουργός Βεζυργιάννη, Αλίκη - Δέσποινα
Συντελεστής Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην «Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική»
Λέξη κλειδί Αειφόρος ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλάδα
Προστασία του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2010