Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και εκτίμηση του value at risk
Δημιουργός Σακκιώτης, Σωτήριος - Νεκτάριος
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματαγορά
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χαρτοφυλάκιο
Ημερομηνία έκδοσης 10-2014