Συλλογές
Τίτλος Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
Δημιουργός Τζαρτζάνος, Αχιλλέας
Εκδότης Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 189σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Δια τα κατωτέρας τάξεις των γυμνασίων
Ημερομηνία έκδοσης 1948