Συλλογές
Τίτλος Description and exploration of age specific fertility pattern on the Netherlands, Austria, Bulgaria and Finland
Εναλλακτικός τίτλος Περιγραφή και εξερεύνηση της εξέλιξης της κατά ηλικία γεννητικότητας για την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και τη Φιλανδία
Δημιουργός Androutsos, Athanasios
Συντελεστής Kostaki, Anastasia
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 87p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Statistics
Statistical analysis
Fertility
Fertility rate
Mathematical models
Ημερομηνία έκδοσης 11-2013