Συλλογές
Τίτλος Μια εισαγωγή στην προσομοίωση
Δημιουργός Γκίκα, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Κυριακίδης, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων
Λέξη κλειδί Αξιοπιστία
Μαθηματικά
Μαθηματική ανάλυση
Στατιστική
Στατιστική ανάλυση
Στοχαστικό μοντέλο
Ημερομηνία έκδοσης 11-2013