Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση δημοσιονομικού ελλείματος κατά ESA-95 στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου
Δημιουργός Σπύρου, Αλέξιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 121σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ελλειμμα
Ευρώπη
Ημερομηνία έκδοσης 05-2011