Συλλογές
Τίτλος Οι αρχές του underwriting ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας
Δημιουργός Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος Β.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ασφαλιστική εταιρεία
Διπλωματική εργασία
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφάλιση
Ιδιωτική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 09-2011