Συλλογές
Τίτλος Η αντίδραση της αγοράς σε προσδιοριστικούς παράγοντες κερδοφορίας για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Δημιουργός Μπερέτη, Βασιλική
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Εταιρία
Χρηματιστήριο αξιών
Ταμειακή ροή
Κέρδος
Μετοχή
Οικονομικές διακυμάνσεις
Οικονομική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 10-2005