Συλλογές
Τίτλος Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος η χρήση των στοχαστικών υποδειγμάτων
Δημιουργός Λουκάκη, Καλλιόπη
Συντελεστής Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 208σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματιή εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τραπεζικό σύστημα
Οικονομία
Τράπεζα
Πιστωτική πολιτική
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008