Συλλογές
Τίτλος Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Δημιουργός Μανωλής, Εμμανουήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Κορλίρας, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 100σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Ισολογισμός
Αποδοτικότητα
Ολιγοπώλιο
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τράπεζα
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006