Συλλογές
Τίτλος Μοντέλα ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογή τους σε value at risk
Δημιουργός Κουνούκλα, Ιωάννα
Συντελεστής Βρόντος, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματαγορά
Οικονομικές σχέσεις
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005