Συλλογές
Τίτλος Διάρθρωση και ανταγωνισμός στον κλάδο διύλισης και εμπορίας υγρών καυσίμων στην Ελλάδα
Δημιουργός Ιωάννου, Θεοφάνης
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 137σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ανταγωνισμός
Πετρέλαιο
Προϊόν πετρελαίου
Διύλιση πετρελαίου
Βενζίνη
Αγορά
Παραοικονομία
Οικονομικές συναλλαγές
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006