Συλλογές
Τίτλος Measuring the risk of hedge funds
Εναλλακτικός τίτλος εκτιμώντας τον κίνδυνο των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου
Δημιουργός Βουτσινού, Μαριάνα
Συντελεστής Βρόντος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 149σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οικονομικό υπόδειγμα
Διακύμανση των τιμών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007