Συλλογές
Τίτλος Εμπόδια εισόδου
Δημιουργός Ντόμπρεφ, Νικόλαος
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 137σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Δομή της επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Ανταγωνισμός
Πολιτική του ανταγωνισμού
Οικονομική συγκέντρωση
Διαμόρφωση τιμών
Μονοπώλιο
Περιορισμός του ανταγωνισμού
Μονοπώλιο αγοράς
Ολιγοπώλιο
Πρόσβαση στην αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003