Συλλογές
Τίτλος Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου γήρατος: υπολογισμός ημερομηνίας συνταξιοδότησης και ύψους συντάξιμων αποδοχών
Δημιουργός Τσενεκίδου, Ευφροσύνη Λ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ζυμπίδης, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί Ανικανότητα προς εργασία
Ασφάλσιη ανεργίας
Ιαρτοφαρμακευτική περίθαλψη
Ασφάλιση ατυχημάτων
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ασφάλεια γήρατος
Οικογενειακές παροχές
Συλλογική σύμβαση
Δημόσια υγεία
Ασφαλσιτικός κλάδος
Κοινωνική ασφάλιση
Ίδρυμα
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006