Συλλογές
Τίτλος Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Δημιουργός Κοκορέ, Θεοδώρα
Συντελεστής Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 139σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Χημική βιομηχανία
Βιομηχανία πλαστικών
Ανταγωνιστικότητα
Διεθνής αγορά
Εσωτερική αγορά
Ελλάδα
Βαλκάνια
Επενδύσεις
Διεθνής επένδυση
Πολυεθνική επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 06-1999