Συλλογές
Τίτλος Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος study of efficiency in the greek banking system
Δημιουργός Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Συντελεστής Σταϊκούρας, Χρήστος
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 200σ.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Evaluation
Efficiency
Banking systems
Banks
Costs
Profit
Data analysis
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007