Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός Κουρής, Αθανάσιος
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 145σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εταιρία επενδύσεων
Οικονομικό υπόδειγμα
Χρηματαγορά
Οικονομικές διακυμάνσεις
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005