Συλλογές
Τίτλος Η θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου και μια εφαρμογή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός Λιουδάκη, Χρυσούλα
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Μπήτρος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Μετοχή
Εισόδημα επένδυσης
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Εταιρία επενδύσεων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης 12-1999