Συλλογές
Τίτλος Έλεγχος λογισμικού και διαχείριση επικινδυνότητας
Δημιουργός Ταγκαλάκη, Βασιλική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μαλεύρης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Λογισμικό
Προστασία δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βιομηχανία πληροφορικής
Εξοπλισμός πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000