Συλλογές
Τίτλος Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Δημιουργός Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων"
Λέξη κλειδί Λήψη απόφασης
Οικονομικές συναλλαγές
Στρατός
Ενεργειακοί πόροι
Δαπάνη
Εκπαίδευση
Έρευνα
Οικονομία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007