Συλλογές
Τίτλος Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Δημιουργός Φράγκου, Κατερίνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δουκίδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 246σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τ.1. Θεωρητικό υπόβαθρο (78250) - τ.2. Μελέτη περίπτωσης (78251)
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Λογισμικό
Επεξεργασία δεδομένων
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005