Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Δημιουργός Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 144σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Στατιστικά μαθηματικά
Μαθηματικά
Οργανοδιοικητική τεχνική
Λήψη απόφασης
Προοπτικές
Οικονομική πρόβλεψη
Ανάλυση πληροφοριών
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 03-2002