Συλλογές
Τίτλος Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Δημιουργός Τσιλίρα, Αγγελική
Συντελεστής Δουκίδης, Γ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 232σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα επικοινωνίας
Τοπικό δίκτυο
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Δίκτυο πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Εξυπηρετητής δικτύου
Μάρκετινγκ
Πελατεία
Πληροφόρηση του καταναλωτή
Παράδοση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003