Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός Μπέλσης, Πέτρος
Συντελεστής Κιουντούζης, Ευάγγελος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Προστασία δεδομένων
Προστασία των επικοινωνιών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002