Συλλογές
Τίτλος Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Δημιουργός Σαμουηλίδης, Χρήστος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μήλης, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα πληροφόρησης
Συστήματα σήμανσης
Σύστημα επικοινωνίας
Επισήμανση
Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Επεξεργασία δεδομένων
Αλγόριθμοι
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002