Συλλογές
Τίτλος Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Εναλλακτικός τίτλος εφαρμογή στο δημόσιο τομέα
Δημιουργός Πανόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γιακουμάκης, Εμμανουήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Δημόσιος οργανισμός
Δημόσια υπηρεσία
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα επικοινωνίας
Ανάλυση συστημάτων
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Σύστημα πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης 02-1998