Συλλογές
Τίτλος Δια-οχηματική επικοινωνία
Εναλλακτικός τίτλος ανάπτυξη μοντέλου για έλεγχο ευλογοφάνειας
Δημιουργός Παπαδημητρίου, Γεωργία
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 377σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο διαβίβασης
Οχημα
Αυτοκίνητο
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 02-2007