Συλλογές
Τίτλος Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Εναλλακτικός τίτλος πειραματική μελέτη συμπεριφοράς προσεγγιστικών αλγορίθμων ελαχιστοποίησης της μέγιστης καθυστέρησης
Δημιουργός Φουρλάς, Δημήτριος
Συντελεστής Μήλης, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Επεξεργασία δεδομένων
Αλγόριθμοι
Νέες τεχνολογίες
Νέες τεχνολογίες
Σχεδιασμός συστημάτων
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001