Συλλογές
Τίτλος Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων
Δημιουργός Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ
Συντελεστής Σιδέρη, Μάρθα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Αλγόριθμοι
Μαθηματικά
Λογισμικό
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997