Συλλογές
Τίτλος Μελέτη επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Δημιουργός Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Β.
Συντελεστής Μουστάκη, Ειρ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 106σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Σχολική επίδοση
Στατιστική
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης 06-2006