Συλλογές
Τίτλος Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Δημιουργός Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Συντελεστής Πανάρετος, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 149σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Δειγματοληψία
Ελλάδα
Παροχή υπηρειών
Υγειονομική υπηρεσία
Στατιστική μέθοδος
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 07-2003