Συλλογές
Τίτλος Επιλογή τύπου καναλιού πολυεκπομπής σε δίκτυα UMTS
Δημιουργός Γκιάτη, Ευτυχία
Συντελεστής Ξυλωμένος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Δίκτυο διαβίβασης
Internet
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005